top of page

ਇਸ ਸਿਆਲ ਵਿਚ ਇਹ ਪਿੰਨੀਆਂ ਖਾਓ

ਅਸ਼ਵਗੰਧਾਂ 100 ਗ੍ਰਾਮ

ਸਫੈਦ ਮੁਸਲੀ 100 ਗ੍ਰਾਮ

ਕਾਲੀ ਮੁਸਲੀ 100 ਗ੍ਰਾਮ

ਚਾਰੇ ਗੁੰਦਾ 250 ਗ੍ਰਾਮ

ਕਮਰ ਕਸ 100 ਗ੍ਰਾਮ

ਖਸਖਾਸ 200 ਗ੍ਰਾਮ

ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਊਡਰ ਗ੍ਰਾਮ

ਸੁੰਡ 200 ਗ੍ਰਾਮ

ਸੌਂਫ 200 ਗ੍ਰਾਮ

ਚਿਟੇ ਤਿਲ 100 ਗ੍ਰਾਮ

ਕਾਲੇ ਤਿਲ 200 ਗ੍ਰਾਮ

ਬਦਾਮ 300 ਗ੍ਰਾਮ

ਚਾਰੇ ਮਗਜ 200 ਗ੍ਰਾਮ

ਅਖਰੋਟ 200 ਗ੍ਰਾਮ


ਤਿਲਾ ਦਾ ਤੇਲ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ

ਸ਼ੱਕਰ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ


ਕਮਰਕਸ ਨੂੰ ਗਰਮ ਤਿਲਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਚ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਭੁਨ ਲਵੋ ਅਤੇ ਬਰੀਕ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਮਿਲਾ ਲਵੋ। ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਪਿੰਨੀਆਂ ਬਣਾਓ ਜਾਂ ਪੰਜੀਰੀ ਵਾਂਗ ਖਾਓ। ਪਿੰਨੀਆਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਇਕ ਮੋਤੀ ਚੂਰ ਦੇ ਲੱਡੂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ 1 ਪਿੰਨੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਖਾਓ।


374 views

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page